Stacks Image 2337
Onze zeer gewaardeerde vrijwilliger, Hein Splinter, is overleden en wij willen hem hier nogmaals bedanken en eren.
De uitvaart van Hein was in de kantine van de VRAS, omdat het werk niet alleen voor de VRAS maar ook voor Hein zo veel betekende.
Stacks Image 4041
Stacks Image 4051
Stacks Image 4057
Stacks Image 4067
Stacks Image 4053
Stacks Image 4069
Stacks Image 4055
Stacks Image 4061
Stacks Image 4063
Agility training

Medewerkers

Bestuur
Namen
Verdeling
Voorzitter
Willem van
Geest
Secretaris
Ton
Gruijters
Coördinatie
Trainingen
Penning
meester
Dennis
Janssen
Algemeen
Hans
Kromschee
Onderhoud
Algemeen
Chantal
Kortekaas
Kantine
Ere leden
Rinus de Waard
Aad Herreman
Wim Guth
Hein Splinter
Inge Berrevoets
Nel Priem
Overige medewerkers
Taak
Ria Legdeur
Webmaster:
Hanneke de Boer
Facebook master
Tine Lautenslager
Coördinator
Gehoorzaamheid
Trainingsrooster agility
Trainings
dagen
Tijden
Grootte
Trainers
maandag
18.00 u
Medium
Theo
Panen
maandag
19.00 u
Medium
Theo
Panen
maandag
19.00 u
Medium/
Small
Yvonne
Provoost
maandag
19.00 u
Large
Rob Molenkamp
maandag
20.00 u
Large
Eerjan
de Bruijn
maandag
20.00 u
Medium/
Small
Marissa
Figee
maandag
20.00 u
Small
Carla
v.Beek
maandag
21.00 u
Large
Peter
Hennink
maandag
21.00 u
Medium
Small
Marissa
Figee
woensdag
16.00 u
Large
Ria
Legdeur
woensdag
19.00 u
Medium
Carla
v.Beek
woensdag
19.00 u
Medium
Marianne
v.Proosdij
woensdag
19.00 u
Large
Hans
Krom-
schee
woensdag
20.00 u
Medium
Rob
Molen-
kamp
woensdag
20.00 u
Large
Ton
Gruijters
woensdag
20.00 u
Small/
medium
Willem
v.Geest
woensdag
21.00 u
Large
John
Bekken-
kamp
woensdag
21.00 u
Small
Rob
Molenkamp
Stacks Image 2418